Technologie pro IV. ročník

Obsah knihy pivovarské technologie pro IV. ročník je podán pouze v takovém rozsahu, aby učivo mohlo být vyloženo a procvičeno během jednoho roku v souladu s učebním plánem a platnými osnovami.

Učebnice sládků z 60. let​

Autoři se záměrně vyhýbali chemickým poučkám a vzorcům, které byste spočítali na prstech. Vše je vysvětlené tak, aby to pochopila i pestrá komunita milovníků piva a zároveň, aby kniha měla co říct i zasvěceným.​

Skvělé informace o vodě a jejím zpracování, chmelech, výrobě piva, známých i neznámých rmutovacích postupech, kvašení, dokvášení, kvasinkách, plnění, pasteraci a filtraci, dobových dřevěných sudech…​

Kdysi zasvěcovala do řemesla mladé sládky, dnes poučí pivní znalce, kteří se touží dozvědět víc. O co méně obsahuje složitých termínů, o to více objevíte pivních moudrostí, které platí dodnes.​

Učebnice našich otců a dědů. Tradiční výrobu piva, postupy ani po tolika letech nic nenahradí.

Součástí knihy je Československá státní norma PIVO ČSN 56 6635. Tato norma byla schválena 16. 5. 1961 a platila pro piva, vyráběná z mladiny připravené z ječného sladu, chmele a vody lihovým kvašením za použití várečných kvasnich spodních.

OBSAH

Technologie pro IV. ročník podává v první části výklad o vlastnostech pivovarských vod, chmele a náhražek sladu.

Druhá hlavní část obsahuje podrobný popis technologických postupů a strojního zařízení jednotlivých výrobních úseků a pomocných provozů.

Stati o kvašení a kvasinkách navazují na znalosti žáků z biologie a jsou pouze jednostranně zaměřeny na problematiku pivovarskou.

Voda v pivovarství 
Chmel
Pivovarské náhražky

Čištění a šrotování sladu
Příprava mladiny ve varně
Chlazení a dochlazování
Hlavní kvašení ve spilce
Sudování a dokvašování piva
Plnění piva a stáčení do lahví

Ošetření transportních nádob
Požahování sudů
Výroba a oprava sudů v bednárně

Požadavky a nejčastější vady piva
Zákaly piva a ošetřování piva
Československá státní norma

Zajištění bezpečnosti při práci
Sanitace a péče o provozní zařízení
Desinfekční prostředky 

Zimotvorné zažízení kompresorové
Chladící síť a média
Zimotvorné solanky

V roce 1964 vyšla
v nákladu 700 kusů.

V roce 2022 vychází
v nákladu 2022 kusů.

Ta knížka je super a sám se k ní budu rád často vracet. Líbí se mi, že dnes se podivujeme nad tím, že lidi lejou doma, přitom 50/50 to bylo už 60. letech a od té doby se nic moc nestalo.
Jan Grmela
sládek
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
hola hola hola.
Martina Ferencová
výkonná ředitelka Český svaz pivovarů a sladoven

Novou knihu můžete porovnat s originálem
v Národním muzeu pivovarnictví

„Z této knihy se učil můj táta.“,
Tomáš Vodochodský
PODĚKOVÁNÍ

ADAMOVÁ MARIE, grafická úprava a sazba www.marieadamova.cz
ANDRŠ ONDŘEJ
BENEŠ JAN
FERENCOVÁ MARTINA, výkonná ředitelka www.ceske-pivo.cz
GRMELA JAN
GRYCOVÁ VENDULA foto www.okolesa.cz
HORÁK TOMÁŠ, advokát, zajištění autorských práv www.profnov.cz
JANDOVÁ JEŽKOVÁ KLÁRA

KAMLAR MAREK
NÁRODNÍ MUZEM PIVOVARNICTVÍ
www.nmpivovarnictvi.cz
NOVÁKOVÁ PETRA, foto www.pribehysrdcem.cz
PŘÍVRATSKÝ VÍTEK
RODINGER KAMIL foto 
www.rodingerphoto.com
PIVOVAR NOVÁ PAKA, 
www.novopackepivo.cz
STAREC MILAN
VODOCHODSKÝ TOMÁŠ

Svou profesní kariéru jsem začínal jako učeň v pivovaru v Nové Pace. Dnes předávám své znalosti a zkušenosti budoucím sládkům.