Dimethyl Sulfid

dimethyl-corn-cerny

Dimethyl sulfid

Vařená zelenina, kukuřice, sirná

Dimethyl sulfid se projevuje v pivu jako vařená zelenina, připomíná kukuřici, někdy rajčata. Ta se v pivu může objevit z prekurzorů sladu, vzniká tedy již ve sladovně, nebo kontaminací piva. Dimethyl sulfid je těkavá sirná látka.

V případě nízkých dotahovacích teplot při sladování nebo byla mladina málo provařena dojde k ve fázi kvašení a dokvášení k uvolnění dimethyl sulfid do piva. Zdroje udávají, že vytěká při rmutování až z 75 %, ovšem zbytečně dlouhá prodleva ve vířivé kádi opět jeho vznik podporuje.

Mladinové bakterie je skupina střevních bakterií (např. Enterobacter, Escherichia, Salmonella, Proteus) vyskytujících se v mladině, které dočasně přežijí i bez přístupu vzduchu. Rod Proteus produkuje těkavé sirné látky jako dimethyl sulfid nebo sirovodík. Nejčastěji se kontaminace do piva dostane s vodou, dále nedostatečné sanitace varných nádob, potrubí, míchadel, čerpadel a podobně.

Striktně anaerobní bakterie nemohou žít za přítomnosti kyslíku. Pectinatus produkuje kyseliny octovou, propionovou, dimethyl sulfid a dále plyny methylmerkaptan a sirovodík. Takto infikované pivo zapáchá po vejcích a je silně zakalené. Nakonec může nahromaděný plyn v lahvích explodovat.

S velkou výhodou využívá se těkavosti DMS při bouřlivém chmelovaru.

Tvorba DMS závisí také na pH, složení mladiny, činnosti kvasnic a kvasničném kmeni a dalších faktorech.

Zbavit se dimethyl sulfidu dá i později při otevřeném kvašení. Dimethyl sulfid se uvolňuje ještě před bodem varu, proto je potřeba mladinu nenechat pomalu chladnout, ale rychle zchladit.

Kontrolovat varní vodu, slad, konstrukci varních a kvasnýc nádob, správnost odparu. Správně sanitovat potrubí. Zamezit kontaminaci z externích zdrojů jako je voda.

Název vady Dimethyl sulfid
Projev vady vařená zelenina, kukuřice, sirná,
rajčata
Prahová hodnota v litru / koncentrace standardu SNIFAIR XX μg / XX μg
Přípustný v pivu nežádoucí
P
u
b
L
i
c

5
H
o
m
e
B
r
e
w

7
B
r
e
w
M
a
s
t
e
r

9
Zatuchlá, sklepní, korková (2,4,6-trichloroanisole)
Starý sýr, zpocené nohy (isovaleric acid)
Máslo, máslový popcorn (2,3-butanedione – diacetyl)
Vařená zelenina, kukuřice (dimethyl sulphide – DMS)
Ústní voda, chlor (2,6-dichlorphenol)
 Zrající jablko, průmyslová barva aceton (ethyl acetate)
 Papírová, stará lepenka (trans-2-nonenal)
  Dětské zvratky (butyric acid)
  Odlakovač na nehty (acetaldehyde)
P u b L i c P r o 5 H o m e B r e w P r o 7 B r e w M a s t e r P r o 9 Fekální, prasečí farma (indole)
Medicinální, obvaz (4-ethyl phenol)
Shnilá zelenina (methyl disulfide)
Uzená ryba (guaiacol)
Mokré zrní, sláma (isobutyraldehyde)
Červené jablko, anýz (ethylcaproate)
Pečivo (2-acetylpyridin)
Květy růže (geraniol)
Banánová, hrušky (isoamylacetate)

Stáhněte si katalog SNIFAIR

Katalog pivních vad je zadarmo a to je FAIR